Preview Mode Links will not work in preview mode

The Business of Beauty

Oct 23, 2017

I premiäravsnittet av intervjupodcasten The Business of Beauty träffar Camilla Åstrand skönhetslegenden Terry de Gunzburg, som efter en lång tid som kreativ chef på YSL Beauté, där hon bland annat skapade klassikern Touche Éclat, byggde upp sitt eget skönhetsimperium By Terry.


Oct 11, 2017

Snart kommer The Business of Beauty med Camilla Åstrand. The Business of Beauty är en intervjupodd som kommer att fokusera på djupgående men ändå lättsamma intervjuer med personer som lyckats inom skönhetsbranschen.