Preview Mode Links will not work in preview mode

The Business of Beauty


Jan 17, 2018

Chefredaktören för Styleby, Jonna Bergh, hälsar på och berättar om sin karriär som sträcker sig från tiden på Expressen Fredag via Cosmo och Glamour till idag. Vi får handfasta tips på hur man som ung ska göra för att nå sina skrivardrömmar, hur man får ihop en stressig karriär med familj och vikten av att skämma bort sina anställda med handskrivna brev.