Preview Mode Links will not work in preview mode

The Business of Beauty


Nov 6, 2017

Entreprenören och designern Daniela Utmark gästar studion och Camilla Åstrand ställer frågor om bland annat hur hon startade ljusboxmärket Bxxlght och smyckemärket Blue Billie. Vi får en inblick i hennes tankegångar kring både med- och motvind i karriären och konsten att inspirera sig själv.