Preview Mode Links will not work in preview mode

The Business of Beauty


Mar 12, 2018

Veckans gäst är Pernilla Rönnberg, grundare till det ekologiska hudvårds- och skönhetsmärket Estelle och Thild. Här berättar hon om hur hon fick idén till sitt företag, hur hon är som chef och hur hon alltid satt barnen i första rummet.